Aktualności

Sukces młodego pingpongisty ODRY

Na rozegranych w dniu 29 września w Wołowie 1 Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym w tenisie stołowym w kategorii żaków duży sukces odniósł młody pingpongista z ODRY Głoski, kol.Dawid Staniowski. Niespełna 9-cio letni Dawid, uczeń Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła Ii w Lutyni okazał się najlepszym żakiem na Dolnym Śląsku i zakwalifikował się na Ogólnopolski Turniej GRAND PRIX Żaków w Łaziskach Górnych. Jest to duże osiągnięcie naszego zdolnego adepta plastikowej piłeczki, wychowanka trenera Tomasza Piekarka. Dawid jest objęty od września szkoleniem w Dolnośląskim Ośrodku Szkolenia Tenisa Stołowego w Głosce. Jego sukces jest również potwierdzeniem  dobrego klimatu sprzyjającego rozwojowi młodych talentów stwarzanego przez Panią Dyrektor Jadwigę Rybacką  w Zespole Szkół w Lutyni oraz wydatnym wspieraniu przez Wójta Gminy Miękinia, Pana Jana Mariana Grzegorczyna, uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży.

Pingpongowe Marzenia z PSE - Publikacja komunikatu informacyjnego

Pingpongowo na Narodowym

W niedzielę 15 września 11  młodych adeptów plastikowej piłeczki z LKS ODRA Głoska, pod okiem trenera Tomasza Piekarka, udało się do Warszawy, gdzie na najnowocześniejszym polskim  stadionie odbyło się ogólnopolskie święto tenisa stołowego - Pingpongowy PGE Narodowy. Na płycie stadionu ustawiono prawie 100 stołów tenisowych, na których został rozegrany Turniej Dzieci i Młodzieży. Po grach tenisowych nasi młodzi pingpongiści mieli możliwość spotkania z gwiazdami tenisa stołowego z Polski i Europy, oglądali na żywo 5 meczy Superligi tenisa stołowego, które rozegrano w tym dniu na stadionie oraz uczestniczyli w wielu atrakcjach Narodowego Dnia Tenisa Stołowego. Wieczorem nasi młodzi pasjonaci tenisa stołowego wrócili do domów  pełni pozytywnych wrażeń niezapomnianych chwil na naszym Narodowym.

Rozpoczęcie roku Szkolnego na Pingpongowo

W dniu 8 września 2019 r. na obiektach sportowo-rekreacyjnych odbył się  tradycyjny turniej z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego Głosce.  32 młodych adeptów plastikowej piłeczki podopiecznych trenera Tomasza Piekarka uczestniczyło w pingpongowych zawodach na powitanie nauki w Szkole podstawowej.

Wyniki sportowe turnieju:

1.Jakub Ostoja - Solecki
2.Szymon Trybala
3.Staniowski Stanoslaw
4.Bartosz Bryła
5.Dawid Staniowski
6.Kacper Żuraw
7.Karolina Szubert
8.Szymon Kuriata
9.Witkor Przelicki
10.Wojtek Matusaiak

Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pięknymi pucharami ufundowanymi przez Sponsora głównego zawodów, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., sponsora zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. "PING PONG z GAZEM 2019" oraz  ROEBEN Ceramika Budowlana . Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali paczki ze słodyczami  zakupione przez Firmy: AKS INVEST Sp.z.o.o., SCHUMACHER PACKAGING z Krępic, VERPA FOLIE Z Krępic, Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina oraz WAGO ELWAG . Po turnieju na wszystkie dzieci i młodzież czekała miła niespodzianka - spotkanie przy ciastkach ufundowanych przez Piekarnię Wiśniewski ze Ścinawy, pizzy - fundatorem której były Firmy: BLEK z Białkowa, SESKO z Lubiatowa, LEG TUR I z Białkowa, TOMRER Daniel Dopierała z Miękini oraz pan Jacek Misztoft z Wilkostowa.

pobierz poczatek-wakacjicdr.jpg poczatek-wakacjicdr.jpg

Odpustowy pingpong

W dniu 14 sierpnia 2019 r. podczas obozu letniego dzieci i młodzieży z sekcji tenisa stołowego LKS ODRA Głoska na obiektach sportowo-rekreacyjnych odbyła się doroczna PARAFIADA - tradycyjny turniej z okazji odpustu parafialnego w Głosce, Święta Wniebowzięcia NMP. 28 młodych adeptów plastikowej piłeczki podopiecznych trenera Tomasza Piekarka uczestniczyło w pingpongowych zawodach.

Wyniki sportowe turnieju:

1.Trybała Szymon

2.Staniowski Stanisław

3.Staniowski Dawid

4.Bryła Bartosz

5.Jezierski Sebastian

6.Jezierska Ananda

Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pięknymi pucharami ufundowanymi przez Sponsora głównego zawodów, Polską Spółkę Gazownictwa, sponsora zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. "PING PONG z GAZEM 2019" oraz  WAGO ELWAG . Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali paczki ze słodyczami  zakupione przez Firmy: AKS INVEST Sp.z.o.o., SCHUMACHER PACKAGING z Krępic, VERPA FOLIE Z Krępic, Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina oraz CZYSTOPOLE Sp.z.o.o. z Miękini. Po turnieju na wszystkie dzieci i młodzież czekała miła niespodzianka - spotkanie przy ciastkach ufundowanych przez Piekarnię Wiśniewski ze Ścinawy, pizzy - fundatorem której były Firmy: BLEK z Białkowa, SESKO z Lubiatowa, LEG TUR I z Białkowa oraz pan Jacek Misztoft z Wilkostowa

pobierz WNMP.jpg WNMP.jpg

Wakacje z pingpongiem w Głosce

W dniu 19 czerwca w Sali Sportowej i na obiektach kulturalno-rekreacyjnych w Głosce odbył się turniej dla dzieci i młodzieży z okazji Zakończenia Roku Szkolnego. W zawodach uczestniczyło 22 młodych adeptów plastikowej piłeczki i wychowanków szkółki piłkarskiej trenera Bartłomieja Wlaźlaka.

Wyniki sportowe turnieju:

1.Dawid Staniowski 
2.Karolina Szubert
3.Wiktor Przelicki
4.Szymon Przelicki
5.Ananda Jezierska
 6.Sebastian Jezierski
Wójt Gminy Miękinia, Pan Jan Marian Grzegorczyn ufundował 3 puchary dla najlepszych zawodników, które w zastępstwie wręczył radny i sołtys Głoski,
 Pan Kazimierz Wielgus. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali torby ze słodyczami zasponsorowane przez Firmy: SCHUMACHER PACKAGING z Krępic,
TRANS GABARYT Waldemar Sługocki z Księginic, BLEK Paweł Jacykowski z Białkowa oraz TOMRER Daniel Dopierała z Miękini Po turnieju na wszystkie
 dzieci i młodzież czekała miła niespodzianka - spotkanie przy ciastkach i napojach ufundowanych przez Piekarnię Paweł Wiśniewski ze Ścinawy i
lodach z automatu przekazanego przez Firmę SODA Plus COOK Pro z Krępic.
Sponsorami głównymi zawodów była FUNDACJA KGHM Polska Miedź w ramach projektu pn. "MIEDZIOWE PING PONGI 2019" ,
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.z.o.o. ,
sponsorzy zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. "PING PONG z GAZEM 2019" .

Mistrzostwa Polski LZS w tenisie stołowym

Ludowy Klub Sportowy ODRA Głoska jest po raz drugi organizatorem
Mistrzostw Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  w tenisie
stołowym. W dniach 14.06. - 16.06.2019 do Brzegu Dolnego przyjedzie
około 200 najlepszych pingpongistów Zrzeszenia LZS z prawie wszystkich
województw Polski. W Hali ROKITA w Brzegu Dolnym rywalizować będą
najlepsze zawodniczki i zawodnicy w 4 kategoriach wiekowych:młodzik,
kadet, junior i młodzieżowiec. Mistrzostwa odbywają się dzięki wsparciu
finansowemu  Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządowi
Województwa Dolnośląskiego. Ponadto sponsorami zawodów są Wójt Gminy
Miękinia, Burmistrz Brzegu Dolnego, Starostowie ze Środy Śląskiej i
Wołowa oraz Prezes PCC ROKITA SA. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego ufundował Prezes PZTS w Warszawie i Prezes AGA SPORT z
Gliwic. Sędzią Głównym Mistrzostw jest kol.Wapiński Tomasz.

Szczegóły zawodów w załączonym plakacie Mistrzostw.

Dzień Dziecka w Głosce

Pingpongowy Dzień Dziecka

W dniu 03 czerwca 2019 roku w Sali Sportowej i na obiektach kulturalno-rekreacyjnych w Głosce odbył się turniej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. W zawodach uczestniczyło 32 młodych adeptów plastikowej piłeczki i wychowanków szkółki piłkarskiej trenera Bartłomieja Wlaźlaka.

Wyniki sportowe turnieju:

1. Trybała Szymon

2. Bryła Bartosz

3. Staniowski Stanisław

4. Staniowski Dawid

5. Ostoja - Solecki Jakub

6. Żuraw Kacper

Wójt Gminy Miękinia, Pan Jan Marian Grzegorczyn. ufundował 3 puchary dla najlepszych zawodników, które w zastępstwie wręczył radny i sołtys Głoski, Pan Kazimierz Wielgus.Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali torby ze słodyczami zasponsorowane przez Firmy: VERPA FOLIE z Krępic, SCHUMACHER PACKAGING z Krępic, TRANS GABARYT Waldemar Sługocki z Księginic, Sebastian Serwin SESKO z Lubiatowa, BLEK Paweł Jacykowski z Białkowa, CZYSTOPOLE Sp.z.o.o. z Miękini, LEG TUR I Krzysztof Turkiewicz z Białkowa. Po turnieju na wszystkie dzieci i młodzież czekała miła niespodzianka - spotkanie przy ciastkach i napojach ufundowanych przez Piekarnię Paweł Wiśniewski ze Ścinawy, lodach przekazanych przez Firmę NORDIS z Wróblowic oraz pizzy zakupionej przez Pana Bolesława Babika ze Źródeł i Firmę ELJOT Ewa Jaworek z Miękini. Sponsorami głównymi zawodów była Firma ROEBEN Ceramika Budowlana ze Środy Śląskiej. FUNDACJA KGHM Polska Miedź w ramach projektu pn. "MIEDZIOWE PING PONGI 2019" , Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.z.o.o. , sponsorzy zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. "PING PONG z GAZEM 2019" .

WYNIKI KONKURSU NA DOFINANSOWANIE SZKOLENIA MŁODZIEŻY W OŚRODKACH TENISA STOŁOWEGO

*Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd PZTS, rozstrzygnęła konkurs na dofinansowanie szkolenia młodzieży w ośrodkach tenisa stołowego, posiadających wsparcie jednostek samorządu terytorialnego - Program Rozwoju Ośrodków Tenisa Stołowego (PROTS).

Polski Związek Tenisa Stołowego w drodze konkursu wyłonił 9 ośrodków, które uzyskają wsparcie finansowe przeznaczone na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.

 

W skład powołanej Komisji Konkursowej wchodzili:

Konrad Buczyło - przewodniczący 
Dominika Gomoła - sekretarz 
Zbigniew Leszczyński 
Stefan Dryszel 

 

W ramach konkursu nadesłano 12 wniosków, z których 2 odrzucono z przyczyn formalnych. Do programi zakwalifikowały się nastepujące podmioty:

 

ENERGA KTS Toruń
MLKS Ostródzianka 
LKS ODRA Głoska 
MKS Czechowice-Dziedzice 
KS Bogoria 
UKS DOJLIDY Białystok 
PKS Kolping Jarosław 
KS BRONOWIANKA Kraków 
LKTS Luboń 

*Źródło: http://www.pzts.pl/komunikaty/wyniki-konkursu-prost

Pingpongowe wakacje w Głosce czas zacząć


W dniu 22 czerwca 2018 r. w Sali Sportowej i na obiektach kulturalno-rekreacyjnych w Głosce odbył się Turniej dla dzieci i młodzieży z okazji Zakończenia Roku Szkolnego i Początku Wakacji.  W zawodach uczestniczyło 19 młodych adeptów plastikowej piłeczki.

Wyniki sportowe Turnieju:

1. Limonov Anton
2. Kotyl Wojciech
3. Grzębka Mikołaj
4. Matkowski Jakub
5. Goleński Adam
6. Wojtyła Norbert

Wszyscy uczestnicy otrzymali  paczki  ze  słodyczami ufundowane przez Firmę SCHUMACHER PACKAGING z Krępic oraz LGD ODRA .  Wójt Gminy Miękinia ufundował 3 Puchary dla najlepszych zawodników, zaś sponsor techniczny  naszego klubu, Firma AGA SPORT z Gliwic przeznaczyła 3 torby sportowe dla zwyciężców.  Nagrody sprzętowe dla zwycięzców Turnieju oraz poczęstunek grillowy dla wszystkich uczestników ufundowały Firmy:Sebastian Serwin SESKO Lubiatów, BLEK Paweł Jacykowski z Białkowa,  FUNDACJA KGHM Polska Miedź . Po  Turnieju na wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka - lody z truskawkami, fundatorem których była Firma NORDIS z Wróblowic. Sponsorem Głównym Turnieju była Firma GAZ-SYSTEM  S.A. 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest sponsorem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. "Ping pong z Gazem 2018".

Dzień Dziecka w Głosce na ping pongowo

W dniu 02 czerwca 2018 r. w Sali Sportowej i na obiektach kulturalno-rekreacyjnych w Głosce odbył się Turniej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka.  W zawodach uczestniczyło 32 młodych adeptów plastikowej piłeczki.

Wyniki sportowe Turnieju:

1. Kacper Tomczyk
2.Jakub Ostoja-Solecki
3.Kacper Źuraw
4.Adam Garkuszenko
5.Karolina Szubert
6.Bartosz Bryła
7.Karolina Furmanek
8.Stanisław Staniowski
9.Wiktor Przelicki
10.Dawid Staniowski
11.Michał Furmanek
12.Igor Barzał

Wszyscy uczestnicy otrzymali  paczki  ze  słodyczami ufundowane przez Firmę SCHUMACHER PACKAGING z Krępic, PCC ROKITA SA z Brzegu Dolnego oraz TRANS GABARYT Waldemar Sługocki z Księginic. Wójt Gminy Miękinia ufundował 3 Puchary dla najlepszych zawodników, zaś sponsor techniczny  naszego klubu, Firma AGA SPORT z Gliwic przeznaczyła 5 koszulek dla zwyciężców.  Nagrody dla zwycięzców Turnieju oraz poczęstunek grillowy dla wszystkich uczestników ufundowały Firmy:Sebastian Serwin SESKO Lubiatów, BLEK Paweł Jacykowski z Białkowa, CZYSTOPOLE  Sp.z.o.o. z Miękini, FUNDACJA KGHM Polska Miedź, WINNICE Jaworek z Miękini  oraz Bolesław Babik ze Źródeł. Po  Turnieju na wszystkie dzieci i młodzież czekała słodka niespodzianka - lody z truskawkami, fundatorem których była Firma NORDIS z Wróblowic i Pan Michał DOMAGALSKI z Wróblowic. Sponsorem Głównym Turnieju była Firma GAZ-SYSTEM  S.A. 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest sponsorem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. "Ping pong z Gazem 2018".

SPONSORZY
 • PSG
 • VVan- Grabowski
 • cook
 • Soda
 • Werit
 • wago
 • Tauron wspiera młodych sportowców
 • Eldissy
 • Dudix
 • Alba
 • HMT
 • Tauron
 • PCC Rokita
 • Gmina Miękinia
 • Gaz System
PATRONI
 • Andro
 • Ministerstwo Sportu
 • PZTS
 • Telvinet
Zaloguj się | | Zarejestruj | Projekt i realizacja: Telvinet