Budowa małej architektury rekreacyjno-turystycznej w Głosce na szlaku Odry, w Krainie Łęgów Odrzańskich - data publikacji 15.12.2014

W imieniu Ludowego Klubu Sportowego ODRA Głoska zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego zgodnie z obowiązującym w LKS ODRA Głoska regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Klubu nr 01/14 z dnia 16.04.2014 r.

SPONSORZY
 • Czystopole
 • Schumacher
 • PSG
 • VVan- Grabowski
 • cook
 • Soda
 • Werit
 • wago
 • Tauron wspiera młodych sportowców
 • Eldissy
 • Dudix
 • Alba
 • HMT
 • Tauron
 • PCC Rokita
PATRONI
 • Andro
 • Ministerstwo Sportu
 • PZTS
 • Telvinet
Zaloguj się | | Zarejestruj | Systemy CMS Telvinet.pl